Ekonomické porovnanie Granofytu a slamy

Ak Vás všetky výhody Granofytu nepresvedčili o jeho kvalite a výnimočnosti, pre ktoré si zaslúži byť vo Vašej stajni, prinášame Vám niečo ďalšie. Zaujíma Vás, ako dopadol Granofyt dopadol v porovnaní so slamou z ekonomického hľadiska? Porovnávali sme ho a tu je výsledok!


Granofyt

Prvé nastlanie 10 - 12 vriec
Doplnenie za 1. mesiac 3 vrecia
2. mesiac 4 - 6 vriec
3. mesiac 4 - 6 vriec
4. mesiac 4 - 6 vriec
5. mesiac 4 - 6 vriec
6. mesiac 4 - 6 vriec
Spolu 33 - 45 vriec


Cena 141 - 193 €

Slama

1 deň 2x15 kg balík slamy
183 dní 366 bal. slamy
Pri cene 0,60 €/ 15 kg bal. slamy


Cena 219,60 €


S Granofytom môžete ušetriť v priemere až 78,60 € oproti slame!