FAQ

Vaše najčastejšie kladené otázky


Prečo je Granofyt tak tmavý, keď je zo slamy?

Farba podstielky je žltá až hnedá. Závisí predovšetkým na sfarbení zožatej slamy, na jej odtieň má veľký vplyv počasie po žatve zrna, ale taktiež i odroda plodiny a technológia pestovania. Mierne stmavnutie podstielky vzniká procesom výroby, kedy pri tlaku (až 1500 bar) a teplote (90 °C) slama ľahko stmavne (vďaka obsahu škrobu tzv. "karamelizuje"), čo je prirodzené a nie je rozhodne na závadu.

Je Granofyt vhodný priamo na betón?

Tým, že je objemová hmotnosť Granofytu (o viac ako 1800 %) vyššia, než u slamy a hoblín, nedovolí koňom podstielku odhrnúť až na podlahu. Nie je teda nutné používať gumové podložky a matrace pre kone do boxu. Všetko je vyriešené vďaka spojeniu modernej technológie a tradičných surovín.

Mám alergického koňa. Ako mi Granofyt pomôže?

Hlavným zdrojom alergií sú roztoče a spóry plesní, ktoré sú obsiahnuté v slame a v sene bez tepelnej úpravy. Granofyt je vďaka úprave za vysokých teplôt mikrobiologicky čistejší nielen ako iné varianty podstielok, ba dokonca i než mnohé druhy krmiva, zároveň je bezprašný, a preto vhodný aj pre dýchavičné kone a kone s respiračnými problémami. Prachové častice obsiahnuté v slame, ktoré môžu byť zdrojom alergie, sú priebežne pri výrobe Granofytu dôkladne a niekoľkokrát za sebou filtrované. A to pri drvení slamy na rezanku, pri granulácii rezanky a pri finálnom balení podstielky.

Ako je to s konzumáciou podstielky? Žerú kone Granofyt?

Kone väčšinou ochutnajú iba pár čerstvých peliet, avšak akonáhle sa už podstielka pokropí vodou a naberie na objeme, podstielku pod sebou už nekonzumujú ako v prípade štandardnej slamy. Na druhej strane, pokiaľ rozpadnuté pelety (napríklad pri vyjedaní zvyškov sena) alebo pelety vcelku zožerú, nehrozí im žiadne nebezpečenstvo vzhľadom k tomu, že ide o čistú pšeničnú slamu.

Môže sa Granofyt miešať s inými druhmi podstielky?

Nedoporučujeme Granofyt miešať so slamou alebo inými podstielkami, podstielka tak stráca svoje prednosti.

Skutočne je spotreba Granofytu presne taká ako tvrdíte?

Presná spotreba Granofytu sa v každej stajni môže líšiť, pretože vychádza z potrieb a skúseností každého majiteľa. Spotreba sa odvíja od podložia (guma, betón, hlina...), čistotnosti koňa, veľkosti boxu, spôsobu nastieľania a mistovania, klimatických podmienok a dĺžky pobytu koníka v boxe apod.