Predaj domáceho čerstvého kravského mlieka a ponuka jazdeckých hodín, letných táborov a ustajnenia koní